Химия – технология факультетиндеги бакалавр тәлим бағдарлары ҳәм магистратура қәнигеликлери ҳаққында

МАҒЛЫЎМАТ

Бакалавр тәлим бағдарлары
Шифри Тәлим бағдары
1 5140500 Химия
2 5320400 Химиялық технология
3 5321000 Азық – аўқат технологиясы (гөш – сүт ҳәм консерва өнимлери)
Магистратура қәнигелиги
1 5А140501 Химия (тәлим бағдары бойынша)