Химия – технология факультетиниң дүзилиси

  1. Органикалық ҳәм органикалық емес химия кафедрасы

  2. Физикалық ҳәм коллоидлық химия кафедрасы

  3. Химиялық технология кафедрасы