Ҳәзирги ўақытда факультетте жәми 33, соннан 1 профессор, 14 илим кандидатлары, ҳәм 18 ассистент профессор – оқытыўшы студентлерге тәлим – тәрбия бермекте.

Факультетте үш кафедра жумыс алып бармақта: «Органикалық ҳәм органикалық емес химия» кафедрасы (кафедра баслығы х.и.к. доц. К.Утениязов), «Физикалық ҳәм коллоидлық химия» кафедрасы (кафедра баслығы х.и.к. доц. Б.Нурымбетов) ҳәм «Химиялық технология» кафедрасы (кафедра баслығы т.и.к.: Б.Хожаметова).

Курслар кесиминде студентлер контингенти

Курслар грант контракт жами
1-КУРС 50 120 170
2-КУРС 32 123 155
3-КУРС 45 127 172
4-КУРС 39 54 93
факультет бойынша 166 424 590

 

Хәзирги күнге келип факультетте жети бакалавриат бағдары бойынша қәнигелер таярланбақта. 5140500 – Химия бағдары бойынша «Органикалық ҳәм органикалық емес химия» ҳәм «Физикалық ҳәм коллоидлық химия» кафедралары ис алып бармақта. Химия бағдарындағы студентлер бакалавр дәрежесин алып, халық билимлендириў тараўында, кәсип-өнер колледжлери ҳәм академиялық лицейлерде, медицина, фармацевтика, аўыл хожалығында, илим ҳәм басқа да тараўларда хызмет етиўге жоллама алады.

5320400 – Химиялық технология бағдары органикалық емес затлардың химиялық технологиясы бойынша қәнигелер таярлайды. Қоңырат сода заводы иске түсиўи менен оларға болған талап және де артып бармақта. Питкериўши жаслар маман қәнигелер болып, тиккелей өндирис тараўларына жоллама алады.

5321000-Азық – аўқат технологиясы (гөш – сүт ҳәм консерва өнимлери) бағдары бойынша таярланған кадрлар Республикамыздағы азық – аўқат ислеп шығарыў кәрханаларда жумыс ислеў ушын жоллама алады.

Факультетте 5А140501 – Химия (тәлим бағдары бойынша) магистратура қәнигеликлери бойынша магистрлер таярланады.

Факультет кафедралары ӨзР ИА илим изертлеў институтлары, химия, химиялық технология, тоқымашылық, нефть-газ тараўы бойынша ислеп шығарыў кәрханалары ҳәм бир неше жетекши жоқары оқыў орынлары менен тығыз байланыста жумыс алып бармақта.

 

2018 – 2019 оқыў жылында Химия – технология факультетинде оқып атырған Мәмлекетлик стипендия ийелери ҳаққында мағлыўмат:

Улуғбек атындағы мәмлекетлик стипендия лауреаты Матекеева Азиза – химия бакалавр бағдары 4 – курс студенти

Бердақ  атындағы мәмлекетлик стипендия лауреаты Каримбердиева Муниса химия бакалавр бағдары 4 – курс студенти

Мәмлекетлик бюджеттен қаржыландырылған темалар ҳаққында мағлыўмат:

ОТ-А-14-25 «Модификацияланган вермикулит асосида иссиқ сақловчи композицион материалларни таркибини ва технологиясини ишлаб чиқиш». Грант баслығы Б.Нурымбетов

ПЗ-2017092765 «Ширинмия илдизпоясидан ажратилган глицирризин кислотаси асосида буғдойнинг ўсишини мувофиқлаштирувчи, фунгицидлик хусусиятга эга бўлган препарат яратиш ва олиш технологиясини ишлаб чиқиш». Грант баслыгы М.Алланиязова