Илимий семинар болып өтти.

2020-жыл  14-январда Химия-технология факультети ҳәм Санаат технологиясы факультетлериниң қоспа илимий семинарының биринши мәжлиси болып өтти. Мәжлиске еки факультеттиң илимий дәрежеге […]

14-декабрь – Қарақалпақстан Республикасы Мәмлекетлик байрағы қабыл етилген күн

1992-жыл 14-декабрь Қарақалпақстан Республикасыныӊ Мәмлекетлик байрағы қабыл етилген кун есапланады. Мәмлекетимиз байрағы ишки ҳәм халықаралық майданларда елимизди танытыўшы мәмлекет суверенитетиниң […]

Ҳикметлер ғәзийнесинен

─ Базыда бахыттың көзине де шаң-тозаң түседи, сондай ўақытта тегис емес, уңқыр-шуңқыр жоллардан оны жетеклеп алып өтиў керек болады. ─ […]