Fizikalıq hám kolloidlıq ximiya kafedrası

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti ximiya-texnologiya fakultetiniń «fizikalıq hám kolloidlıq ximiya» kafedrası 1990 jılı óz jumısın basladı hám   kafedranı birinshi ret ximiya ilimleriniń kandidatı, docent Kaliy Saparniyazov basqardı. 1993-1996 jıllarda kafedraǵa ximiya ilimleriniń kandidatı, docent Muratbay İsmailov basshılıq etti. Kafedra 2001 jılı qayta shólkemlestirilip onı ximiya ilimleriniń kandidatı, docent Jumamuratova Mapruza Sharibaevna basqardı. Kafedranı 2008-2011 jıllarda ximiya ilimleriniń doktorı Rustem Tlegenov basqardı. 2012-2017 jıllarda ximiya ilimleriniń kandidatı  Amanbay Pirniyazov kafedra baslıǵı bolıp isledi. Kafedraǵa 2017-2018 jıllarda ximiya ilimleriniń kandidatı, docent Baxtiyar Nurımbetov basshılıq etti. Al  2019 jıldan baslap usı kunge shekem kafedranı ximiya ilimleriniń kandidatı, docent Sharipova Ayshagul İbraimovna basqarıp kelmekte.

Fizikalıq hám kolloidlıq ximiya kafedrası óziniń rawajlanıw tariyxında ximiya tálim baǵdarı boyınsha kóplegen bakalavr hám magistrantlardı tayarlap jetilistirdi. Házirgi waqıtta olar Ózbekistan Respublikasınıń kóplegen oqıw orınlarında hám ilimiy oraylarda jumıs islep atır.

Házirgi waqıtta kafedra Respublikamızdaǵı hám sırt ellerdiń ilim izertlew institutları hámde joqarı oqıw orınları menen kóplegen birge islesiw boyınsha shártnamalar dúzgen. Olardan Ózbekistan İlimler Akademiyası Ulıwma hám organikalıq emes ximiya institutınıń «Kolloid ximiya» laboratoriyası hám Óz. R İ A Qaraqalpaqstan  bólimi Tİİİİ Ximiya laboratoriyası, Ózbekistan Milliy universiteti hám  Nókis OO «ROLIMER» zavodı hám T.G.Shevchenko atındaǵı  Kiev Milliy universiteti, sonday-aq A.A.Chuyko atındaǵı Ukraina Milliy İlimler Akademiyasınıń «Sırt júzeler ximiyası» institutı hám Xarkov qalasında jaylasqan Karazin atındaǵı Milliy universitet penen óz-ara birge islesiw shártnamaları dúzilgen.

2019 jıldan baslap kafedraǵa sırt elden hámde Respublikamızdıń tanıqlı ilimiy xızmeterleri hám professor-oqıtıwshıların studentlerge sabaq ótiw ushın mirát etiw dástúrge aylandı.

A.A.Chuyko atındaǵı Ukraina Milliy İlimler Akademiyasınıń «Sırt júzeler ximiyası» institutı úlken ilimiy xızmetkeri x.i.k.docent.L.S.Andriyko ximiya qánigeligi studentleri menen laboratoriyalıq sabaq ótiw dáwirinde

A.A.Chuyko atındaǵı Ukraina Milliy İlimler Akademiyasınıń «Sırt júzeler ximiyası» institutı úlken ilimiy xızmetkeri x.i.k.docent.L.S.Andriyko ximiya fakulteti professor-oqıtıwshıları hám magistrlerı menen ushırasıwda

Kafedranıń ilimiy jónelisi — Suwda eriwshi polimerlerdiń tábiyǵıy dispers sistemalarǵa tásirin izertlew, jergilikli shiyki zatlar tiykarında alınǵan adsorbent tásirinde ishimlik, aǵın hámde óndirislik suwlardı tazalaw, bentonitler tiykarında burǵalaw eritpelerin hám  qurılıs materialların tayarlaw boyınsha ilimiy jumıslar alıp barılmaqta. Bul jónelisler boyınsha bir qatar ilim izertlew jumısları orınlandı. Ótkerilgen ilimiy jumısları nátiyjeleri tiykarında maqalalar Respublikalıq hám  halıq aralıq ilimiy jurnallarda baspadan shıqtı.

2017- 2018 jıllarda docent B.Ch.Nurımbetov basshılıǵında ámeliy xarakterdegi «Modifikaciyalanǵan vermikulit tiykarında teploizolyaciyalanǵan materialdıń alınıw texnologiyası hám quramın islep shıǵıw» temasında ilimiy grant jumısı alıp barıldı.

Docent B.Nurımbetov studentler menen laboratoriya sabaǵında

         2021jılı İlimiy-izertlew jumıslarına mámleketlik buyırtpa talaplarına muwapıq Respublika territoriyasında bar bolǵan mashqalalardıń  ilimiy sheshimin támiyinlewge qaratılǵan ámeliy hámde innovacion proektler tańlawında (39-tur) járiyalanǵan «Qaraqalpaqstan aymaǵında ishimlik suwı hám sanaat kárxanalarınıń texnologik suwların tazalaw ushın jergilikli shiyki zatlar (kómir, bentonit) den sorbentler alıw texnologiyasın islep shıǵıw” temasındaǵı ámeliy proektti jeńip alıwǵa miyasar boldı.

Kafedrada házirgi kúnde  6 ilim kandidatı hám  3 assistent jumıs islep atır.

Kafedranıń  ilimiy dárejegen iye bolǵan professor-oqıtıwshılarınıń quramı

Sharipova Ayshagul İbraimovna, ximiya ilimleriniń kandidatı, docent. Sharipova A.İ 1965 jılı 9 mayda Qaraqalpaqstan Respublikası Shımbay rayonında tuwılǵan. 1987 jılı Nókis mámleketlik universitetiniń ximiya-biologiya fakultetin ximiya baǵdarı boyınsha tamamlaǵan. Qánigeligi: ximik, oqıtıwshı. 2001 jılı «Malein kislotası hám akrilamid sopolimeri tiykarında alınǵan polielektrolittiń Qaraqalpaqstan topıraq dispersiyalarında struktura payda etiw hám stabilleniwimne tásiri» temasında kandidatlıq dissertaciyasın jaqlaǵan Dissertaciya teması boyınsha 60 aslam ilimiy maqalalar, sonnan 1 monografiya, 2 oqıw qollanba 4 metodikalıq qollanba baspadan shıqtı. Patent ushın 1 avtorlıq guwalıǵı bar. 2006 jıldan baslap kafedra docenti bolıp islep keldi. 2019 jıldan baslap Fizikalıq hám kolloidlıq ximiya kafedrası baslıǵı lawazımında islep atır.
«Qaraqalpaqstan aymaǵında ishimlik suwı hám sanaat kárxanalarınıń texnologik suwların tazalaw ushın jergilikli shiyki zatlar (kómir, bentonit) den sorbentler alıw texnologiyasın islep shıǵıw” temasındaǵı ámeliy proekttiń baslıǵı.
Nurımbetov Baxtiyar Chimbergenovich, ximiya ilimleriniń kandidatı, docent. 1975-jılı 13-oktyabrde Nókis qalasında tuwılǵan. 1997-jılı Qaraqalpaq mámleketlik universitetin tamamlaǵan. Qánigeligi ximik, okıtıwshı. 2004-jılı «Poluchenie i regulirovaniya processov gidratacionnogo strukturoobrazovaniya v izvestkovo-belitovıx vyajushix na osnove mergeley Respubliki Karakalpakstan» temasında kandidatlıq dissertaciyasın jaqladı. 2004-2006 jılları FM-3-118 «Hák-belitli biriktiriwshi zatlarda gidratacion struktura payda bolıw processin basqarıwdıń fizika-ximiyalıq tiykarları (Qaraqalpaqstan Respublikası mergelleri tiykarında)», 2010-11 jıllarda EF-3-14 «CaSO4 – mikrotoltırǵısh – H2O” sistemasında gidratacion struktura payda bolıw processin basqarıw» temasında hám 2017-2018 jılları OT-A-25 «Modifikaciyalanǵan vermikulit tiykarında teploizolyaciyalanǵan materialdıń alınıw texnologiyası hám quramın islep shıǵıw» temalarındaǵı ilimiy grantlarǵa basshılıq qıldı. 60 tan aslam ilimiy miynetleri járiyalandı. Sonıń ishinde, 1 ilimiy monografiya, 1 oqıw qollanba hám 3 metodikalıq qollanbası baspadan shıqtı. Házirgi waqıtta Qaraqalpaqstannıń shiyki zatlarınan qurılıs islerinde paydalanılatuǵın materiallar alıw, olardıń qásiyetlerin basqarıw baǵdarında ilimiy jumıslar alıp barmaqta. 2019 jılı Belarus Respublikasında stajirovkada boldı.
Djumamuratova Mapruza Sharibaevna, ximiya ilimleriniń kandidatı, docent. Ol 1960 jıldıń 8-oktyabrinde Moynaq rayonında tuwılǵan. Nókis mámleketlik universitetin tamamlaǵan. Qánigeligi: ximik, oqıtıwshı. 2000 jılı «Quramında karboksil amin tutqan polielektrolittiń onıń kolloid ximiyalıq qásiyetlerine tásiri» temasında kandidatlıq dissertaciyasın jaqladı. M.Jumamuratova tárepinen 45 aslam ilimiy maqalalar járiyaladı. Sonnan 3 metodikalıq qollanba hám 1 paten iyesi. 2000 jıldan baslap — kafedra docenti
Uzakbergenova Zamira Dosnazarovna, ximiya ilimleriniń kandidatı, docent. Ol 1967 jılı 13 iyulda Nókis qalasında tuwılǵan. Nókis mámleketlik universitetin tamamlaǵan. Qánigeligi: ximik, oqıtıwshı. 1995jılı «Kobalt (III) 2- gidroksimino karbon kislotaları menen koordinacion birikpelerin sintezlew hám izertlew» temasında kandidatlıq dissertaciyasın jaqlaǵan. 60tan artıq ilimiy maqalalar baspadan shıǵardı. Olardan 1 sabaqlıq, 6 metodikalıq qollanba. 2019 jıldan baslap — kafedra docenti.
Pirniyazov Amanbay Joldasbaevich, ximiya ilimleriniń kandidatı. Ol 1978 jılı 7 martta Nókis qalasında tuwılǵan. Qaraqalpaq mámleketlik universitetin tamamlaǵan. Qánigeligi: ximiya magistri. 2005 «Bazıbir tannidalı ósimliklerdiń polifenolları hám olardıń biologiyalıq aktivligi» temasında kandidatlıq dissertaciyasın jaqlaǵan Dissertaciya teması boyınsha 35 aslam ilimiy maqalaları bar. Olardan 2 metodikalıq qollanba hám 2 patent iyesi. 2017 jıldan baslap kafedra docenti.
Djumanova Ziyada Keunimjaevna, ximiya ilimleriniń kandidatı, docent. Ol 1974 jılı 14 oktyabrde Shımbay rayonında tuwılǵan. Qaraqalpaq mámleketlik universitetin tamamlaǵan. Qánigeligi: ximik, oqıtıwshı. 2012 jılı «Dánli ósimlikler – salı, mákke, juweri ligninleriniń dúzilisi hám kásiyetleri» kandidatlıq dissertaciyasın jaqlaǵan:
45 aslam ilimiy miynetleri baspadan shıqqan Sonnan 1 sabaqlıq, 1 ilimiy monografiya, 6 metodikalık kollanba. 2013 jıldan baslap kafedra docenti.
Seytnazarova Oksana Muratbaevna, texnika ilimler boyınsha filosofiya doktorı, (PhD). 1986-jılı 18-dekabrde Nókis qalasında tuwılǵan. 2014 jıl, Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universitetin tamamlaǵan. Maǵlıwmatı boyınsha qánigeligi: ximik (pán baǵdarlarıi boyınsha).
2021-jılı “Bentonit ılayın modifikaciyalaw hám organobentonit qatnasında boyawshı zatlardıń adsorbciya processin úyreniw” temasında texnika ilimler boyınsha filosofiya doktorı, (PhD) dissertaciyasın jaqladı. 2020-2023 jılları F3 2019081633 «Mahalliy Apis Millifera jonsiz asalarilardan xitin va xitozan sintez qilish hamda ular asosida bioparchalanuvchi polimer plёnkalar olish» temalarındaǵı ilimiy grantlarǵa qatnastı. 30 dan aslam ilimiy miynetleri járiyalandı. Sonıń ishinde, 1 metodikalıq qollanbası baspadan shıqtı. Házirgi waqıtta Qaraqalpaqstannıń shiyki zatlarınan toqımashılıq sanaatını aqava suwların tazalaw baǵdarında ilimiy jumıslar alıp barmaqta.

Bunnan basqada kafedramızda assistentler R. Kalimbetova, S.Kalbaev, A.Atashov, F.Allambergenova, O.Tanatarov., S.Otajonovlar jumıs islep atır.