TALIM SIFATIN OSHIRISH YANGI ÓZBEKISTON RIVOJLANISHINING BIRDAN BIR TOǴRI YO’LI

Ózbekiston Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoev Oliy Majlis va Ózbekiston xalqiga murojatnomasida «Talim sifatin-oshirish – Yangi Ózbekiston rivojlanishining birdan-bir toǵri yóli» hisoblanadi – deb aytgan edi.

Haqiyqatidan ham davlatni rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqish uchun yetarli mutaxassislarni yetishdirishda talim sifatin oshirish davlatning kun tartibinda turgan asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham Hurmatli Prezidentimiz murojatnomasida talimda «Yangi Ózbekiston uchun eng katta investiciya» deb aytib ótkani chuqur strategiyaviy ahamiyatga ega.

Sifatli talimni amalga oshirish va yuqori natiyjalarga erishish faqat mutaxassislar emas, umumiy jamiyatimizning har bir insonning katta javobgarligini hamda faollikni talab etadi. Murojatnomada óqituvchi-pedagoglar abiroyi yanada kótarish, ularning or-nomusin qorǵashi davlat Konstituciyasinda belgilash zarurligi aytilgani itiborga loyiq. Shuning bilan birga, yurt Boshimiz talim-tarbiyani keng jamiyatga amaliy harakatiga aylantirish kerak, degan edi.  

Murajotnomada aytib ótkan zarur taraflardan yana biri – bu 2023 yildan  boshlab maktap talimin xalqora talim dasturlari asosida umumiy reformalash hisoblanadi. Bunga boǵliq yangi darsliklar ishlab chiqish, oldingi talim standartlarini va metodlarin qabul qilish uchun ilmiy institut va laboratoriya tashkillashtirish aytib ótildi.

Prezidentimiz óz sózida talim sifati toǵridan toǵri bitiruvchilarning zamonaviy ilmiy tajriba va kasb-hunar egalashi bilan boǵliq ekanin aytib ótdi. Shunday, qobilatli yoshlarni qollab-quvvatlashni oshirish maqsadi da « Kimyo sanoati, elektrotexnika, transport va energetika yónalishlarida nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan birga, aloqida Muhandislik maktablar ochiladi. Bu tizim bizda hozirgi kunga qadar bólmagan. Qısqacha aytqanda, yangi zamon muhandislarin tayorlash tizimin yaratamiz» – dedi Prezidentimiz. 

Muhandistlik maktablarning ochilishi yoshlarimiz uchun zamonaviy kasb-hunarni egalashiga keng imkoniyotlar yaratadi. 

Hozirgi vaqtda, oliy óquv órinlariga qiziǵish uyǵotish uchun ózlari harakat etishi, yaniy, rektorlar, professor – óqituvchilar bu jarayonlarda faol bólishi, zamonaviy, oldingi óqitish usullarin qollash zarurligin aytib ótdi.  

Qisqa qilib aytganda oldimizga qoygan maqsadlar aniq. Ularni amalga oshirishda universitetimizdagi har bir professor óqituvchi halol va kasbiga sodiqlik bilan mehnat etishi talab qilinadi. Uning uchun eski kóz qarashlardan voz kechib, oldinga harakat qilishimiz, sifatli talim olib borishimiz uchun óz  ústimizda chuqur ishlashimiz, bilimlarimizni har tamonlama yetilishtirib borishimiz lozim.

Uzakbergenova Zamira Dosnazarovna «Organik va organik kimyo» kafedrasi mudiri,docent